Likviditetsproblem

Vi är specialiserade på att hantera bokföring och redovisning för bolag som har problem med likviditeten. I samarbete med våra partners inom obeståndsrådgivning, kan vi snabbt åtgärda problem och bistå med rådgivning kring hur man kan undvika obeståndssituationer. Tillsammans har vi ett framgångsrikt recept för att hantera dessa typer av problem på bästa möjliga vis.

När uppstår likviditetsproblem?

Definition av obestånd är att ett bolag inte klarar av att löpande betala sina skulder. Bolaget har med andra ord omfattande likviditetsproblem och dessa bör åtgärdas så snart som möjligt.

Vad händer i samband med likviditetsproblem?

Det kan dyka upp ett flertal frågor kring bokföring och redovisning om man är på väg mot en obeståndssituation. Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningar i just din situation och fokuserar på att hålla bokföring och redovisning uppdaterad.


Kontakta oss

Har du frågor kring ekonomi eller är intresserad av våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss!

Vi sitter centrala belägna lokaler på Birger Jarlsgatan 60 i Stockholm.

Front Accounting AB

Birger Jarlsgatan 60, 114 29 STOCKHOLM
Sweden

Kontakta oss

Telefon: 070-833 85 01
E-post: info@frontaccounting.se

Social media