Om oss

Front Accounting är grundat av Pia Hammargren, som har jobbat med olika frågor inom ekonomi i över 30 år. Pia är utbildad civilekonom, samt auktoriserad redovisningskonsult inom SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Pia har drivit egen redovisningsbyrå i 23 år med olika typer av uppdrag, och har erfarenhet inom ett flertal olika branscher, såsom bygg, handel och industri m.m. Kunderna har bestått av allt ifrån enskilda näringsidkare till handelsbolag och aktiebolag.

Pia har under åren även varit inhyrd som ekonomichef i olika företag under både kortare och längre perioder. Exempel på klienter är Sånga-Säby Kurs och Konferens, Ställningsmontage, samt en hel del kortare uppdrag inom Catellakoncernen.

Front Accounting besitter kunskap inom koncernredovisning, löpande redovisning, kund- och leverantörsreskontra, månadsbokslut, bokslut, samt löner.

Ett flertal av Front Accountings uppdrag är av längre karaktär; i vissa fall har samarbetet sträckt sig över 20 års tid. Många av dessa är fortfarande verksamma idag och Front Accounting hanterar all deras ekonomi och är därtill bollplank till ägare och ledare.

Hur vi arbetar

Vi anpassar oss efter klientens behov och vilket upplägg som önskas. Vissa av våra klienter lämnar in sitt material en gång i månaden, där vi sammanställer redovisningen och gör moms- och skattedeklaration. Därtill överlämnar vi en väl avstämd balans- och resultaträkning med kommentarer, samt gör företagets löner och lämnar skattedeklaration för dessa. Detta upplägg innebär alltså en månatlig avstämning.

Andra klienter har större behov av kontinuerlig kontakt och rådgivning. Vi kommer i dessa fall ut till deras kontor och sköter ekonomifunktionen löpande, ofta uppemot en gång i veckan.

Oavsett upplägg, är vi en samarbetspartner över hela räkenskapsåret och avslutar med genomgång inför årsbokslut, sammanställer detta, samt är behjälplig med revisionen i de fall företaget valt att ha revisor. Vi ser till att deklaration och årsredovisning avlämnas till berörda myndigheter i tid. Bolaget är medlem i SRF, och Pia är auktoriserad redovisningskonsult.

Vi tycker att fortbildning är en viktig del av vårt arbete och är förankrade i både akademisk och legal utveckling. Vi håller oss ständigt uppdaterade vad gäller nya lagar och regler som kommer från berörda myndigheter.

Kontakta oss

Har du frågor kring ekonomi eller är intresserad av våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss!

Vi sitter centrala belägna lokaler på Birger Jarlsgatan 60 i Stockholm.

Front Accounting AB

Birger Jarlsgatan 60, 114 29 STOCKHOLM
Sweden

Kontakta oss

Telefon: 070-833 85 01
E-post: info@frontaccounting.se

Social media