Samarbetspartners

Vi samarbetar med erfarna konsultbyråer inom obestånd och rekonstruktion. Genom att komma in i tidigt skede kan vi hjälpa dig både med redovisningsfrågor, såväl som rådgivning kring den uppkomna obeståndssituationen.

I dagsläget samarbetar vi med:


Svensk Företagsrekonstruktion har funnits sedan 2012 och hjälper företag med framtidstro att återuppbygga sina verksamheter. Svensk Företagsrekonstruktion tar ett helhetsgrepp om rekonstruktionen och kan bl.a. hjälp till med:

✔ Due Dilligence processer

✔ Rapporter

✔ Bokslut

✔ Fusioner

✔ Likvidationer

✔ Avknoppning

✔ Uppköp

✔ Överlämnande vid generationsskifte


Konkurs.se är verksamt inom obeståndsrådvining och riktar framför allt in sig mot ställföreträdare. Konkurs.se syftar till att minimera den risk du som företagare står inför en eventuell obeståndssituation.

Kontakta oss

Har du frågor kring ekonomi eller är intresserad av våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss!

Vi sitter centrala belägna lokaler på Birger Jarlsgatan 60 i Stockholm.

Front Accounting AB

Birger Jarlsgatan 60, 114 29 STOCKHOLM
Sweden

Kontakta oss

Telefon: 070-833 85 01
E-post: info@frontaccounting.se

Social media